Visitatie

Iedere vier jaar laten we ons visiteren. In een visitatie worden de maatschappelijke prestaties van corporaties beoordeeld, op de terreinen van de maatschappelijke opgaven, de ambities, het vermogen en de governance. Corporaties leggen zo verantwoording af en kunnen hun prestaties verbeteren.

De visitatiecommissie heeft SallandWonen over de periode 2015-2018

beoordeeld met een score van gemiddeld 7,5. De laagste score was een 7,0 en de hoogste een 8,3. Wij zijn trots op deze beoordeling en zien hierin bevestigd dat dat de strategische koers van SallandWonen stabiel is (score vorige visitatie was gemiddeld 7,3) en goed is doorgevoerd in de haarvaten van de organisatie. SallandWonen is in 2019 door een onafhankelijke partij – de visitatiecommissie – beoordeeld over de prestaties in de periode 2015-2018.

  

Goede prestaties ten aanzien van nieuwbouw, betaalbaarheid en duurzaamheid

De commissie verwoordde haar oordeel over SallandWonen in het rapport ‘Maatschappelijke visitatie 2015 tot en met 2018’. De commissie zegt over SallandWonen dat zij de afgelopen vier jaar de maatschappelijke prestaties heeft weten te continueren en op onderdelen heeft weten te verbeteren. Bewonderenswaardig vindt de commissie de prestaties ten aanzien van nieuwbouw, betaalbaarheid en duurzaamheid.

Sterk lokaal verankerd

De belanghebbenden zijn meer dan tevreden over SallandWonen. Zij vinden dat SallandWonen sterk lokaal verankerd is, de samenwerking op zoekt en de maatschappelijke prestaties levert die passen bij de lokale vraagstukken. De commissie zegt dan ook dat SallandWonen trots mag zijn op de waardering die zij krijgt van haar belanghebbenden.

Verbeterpunten

De commissie stelt aan het eind dat SallandWonen in het algemeen goed presteert en dat zij dan ook geen zwaarwegende verbeterpunten heeft geconstateerd. Het betreft meer het optimaliseren van goede prestaties, stelt de commissie. De huurdersorganisaties horen graag nog beter wat wij met hun adviezen doen. Verder noemt de commissie dat SallandWonen bij investeringsbeslissingen de afwegingen en de inspanningen ten aanzien van het maatschappelijk rendement beter inzichtelijk kan maken.

Het rapport

Wilt u het hele visitatierapport lezen? Dat kan! Klik op deze link. U kunt hier ook de bestuurlijke reactie lezen op het rapport.