Huishoudelijk reglement

Indien u in een appartement woont is er een huishoudelijk reglement. Deze heeft u bij uw huurcontract ontvangen. Hierin staan (leef)regels die gelden in uw complex.

Veel gevraagd over Huishoudelijk reglement

Wie stelt een huishoudelijk reglement op?

Algemeen

Het huishoudelijk reglement wordt opgesteld door SallandWonen. 

Kan een huishoudelijk reglement gewijzigd worden?

Algemeen

Ja, dat kan. SallandWonen en 70% van de huurders van het woongebouw moeten het ermee eens zijn. Is dat het geval? Dan worden de wijzigingen doorgevoerd en krijgen huurders en kopers een nieuw exemplaar.

Wat staat er in het huishoudelijk reglement van mijn appartement?

Algemeen

In een huishoudelijk reglement staan de volgende zaken:

  • Afspraken en regels over het gebruik en beheer van het woongebouw.
  • Normen over gedrag van bewoners en overlast.
  • Het melden van storingen.

Wij zorgen ervoor dat u een huishoudelijk reglement krijgt als uw woongebouw zo'n reglement heeft.

Hoe verhoudt een huishoudelijk reglement zich met de Algemene Huurvoorwaarden van jullie?

Algemeen

De afspraken en regels in het huishoudelijk reglement gaan voor op de regels van onze Algemene Huurvoorwaarden.

Wanneer krijg ik een huishoudelijk reglement?

Algemeen

Woont u in een appartement? Dan krijgt u bij de ondertekening van de huurovereenkomst een exemplaar.