Sociale Kaart

SallandWonen werkt samen met verschillende instanties. Hieronder ziet u een overzicht met instanties die u ondersteuning kunnen bieden.
 • Overheidsinstanties
 • Steunpunt thuisadministratie
 • Schulden: Huurachterstand
 • Toeslagen/aanslagen/uitkeringen
 • Huurgerelateerde zaken
 • Ondersteunende Instanties
 • WMO voorzieningen
 • Hulp huishouden
 • Crisisopvang
 • Gedragsproblemen bij kinderen
 • Seniorenzorg
 • Verstandelijke beperking
 • Psychische & Psychosociale Problemen
 • Problematisch woongedrag
 • Verslavingszorg
 • Algemeen

Overheidsinstanties

Gemeente Raalte
Gemeente Olst-Wijhe
Politie IJsselland

Naar boven


Steunpunt thuisadministratie

Humanitas (inwoners gemeente Raalte)
Ut Huus (inwoners gemeente Olst-Wijhe)

Naar boven


Schulden: Huurachterstand

Schuldhulpverlening Gemeente Raalte
GKBDe Gemeentelijke Kredietbank (inwoners gemeente Raalte)
BAD (Budgetadviesbureau Deventer)
BJK Gerechtsdeurwaarders

Naar boven

Toeslagen/aanslagen/uitkeringen

Belastingdienst
UWV
SVB

Naar boven


Huurgerelateerde zaken

Huurdersvereniging Salland
Huurders belangen Salland
De huurcommissie

Ondersteunende Instanties

Buurtbemiddeling Olst-Wijhe
Buurtbemiddeling Raalte
Vrijwilligerspunt Raalte
Vluchtelingenwerk
Diaconie
Stichting leergeld Salland
Slachtofferhulp

Naar boven


WMO voorzieningen

WMO Loket Raalte
WMO loket Olst Wijhe

Naar boven

Hulp huishouden

Carinova
Mienhulp
Buurtzorg Raalte

Naar boven

Crisisopvang

Voor een veilig thuis/Kadera
De Herberg Zwolle
Iriszorg crisisopvang, locatie Deventer
Het Leger des Heils

Naar boven


Gedragsproblemen bij kinderen

Trias-groep
Bureau Halt
Bureau Jeugdzorg Overijssel, locatie Raalte
Karakter
Het centrum voor Jeugd en Gezin
  
Naar boven


Seniorenzorg

Zorggroep Raalte
SWO Olst-Wijhe
Het Weijtendaal
  
Naar boven


Verstandelijke beperking

De Parabool
Zozijn
Van de Bent Stichting

Naar boven

Psychische & Psychosociale Problemen

Dimence
Stichting de Kern
Stichting RIWB
Limor
Stichting interaktcontour
Stichting MEE IJsseloevers

Naar boven


Problematisch woongedrag

Bijzondere Zorg Team
GGD IJsselland, Raalte en Olst-Wijhe

Naar boven


Verslavingszorg

Dimence (meldpunt bijzondere zorg)
Tactus
Focus

Naar boven

Algemeen

2Switch kringloopwinkel Raalte
Het Goed kringloopwinkel Wijhe

Naar boven