Inkomensafhankelijke huurverhoging

Ook dit jaar kan het zijn dat uw huur per 1 juli hoger wordt als u meer heeft verdiend. Wij vinden het namelijk belangrijk dat iedereen een huur betaalt die passend is voor de woning én het inkomen. Heeft u een hoger inkomen? Dan kunt u een hogere huur betalen. Dit staat ook in de wet.

Krijgt u een inkomensafhankelijke huurverhoging omdat uw inkomen over 2022 hoger is?
Dan krijgt u voor 1 mei een brief van ons over deze huuraanpassing. Hoeveel de huur omhooggaat, is voor iedereen verschillend.

Voor het bepalen of u per 1 juli 2024 een inkomensafhankelijke huurverhoging krijgt, wordt gekeken naar de gezinssamenstelling op 1 juli 2024 en het inkomen van deze bewoners in 2022.

Let op: bij een meerpersoonshuishouden wordt van inwonende kinderen die op 1 januari 2024 jonger zijn dan 23 jaar alleen het bruto-inkomen meegeteld dat boven € 22.356 uitkomt (aftrek van € 22.356, maar uitkomst niet minder dan € 0).

Inkomens opgevraagd bij de Belastingdienst
Voor de huuraanpassing hebben wij informatie over het inkomen opgevraagd bij de Belastingdienst. De Belastingdienst vertelt ons niet hoeveel u heeft verdiend. Alleen in welke inkomenscategorie uw inkomen valt: laag, midden of hoog.

Om een inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli 2024 te krijgen moet uw inkomen in de categorie midden of hoog vallen. Hieronder staat hoeveel het inkomen dan is.

Categorie midden: (huur gaat € 50 omhoog)
Woont u alleen? Dan heeft u een hoog middeninkomen als u in 2022 bruto vanaf 
€ 52.753 tot € 62.191 per jaar heeft verdiend. Woont u met meer mensen in 1 huis? Dan heeft u een hoog middeninkomen als u gezamenlijk in 2022 vanaf € 61.046 tot € 82.921 (bruto) per jaar heeft verdiend.

Categorie hoog: (huur gaat € 80 omhoog)
Woont u alleen? Dan heeft u een hoog inkomen als u in 2022 bruto € 62.191 of meer per jaar heeft verdiend. Woont u met meer mensen in huis? Dan heeft u een hoog gezamenlijk inkomen als u in 2022 bruto € 82.921 of meer per jaar heeft verdiend.

Controle
Het is belangrijk om zelf te controleren of de inkomensafhankelijke huurverhoging terecht is. Wij hebben in februari de inkomensgegevens opgevraagd bij de Belasting. Is uw gezinssituatie sinds die tijd gewijzigd of wijzigt deze nog voor 1 juli 2024? Dan kan dit gevolgen hebben voor de huurverhoging.

Heeft u een inkomensafhankelijke huurverhoging gekregen? Maar: valt u niet in de juiste inkomenscategorie, is uw inkomen na februari 2024 en voor 1 juli gewijzigd, of is er sprake van een chronische ziekte of handicap? Dan kunt u ons vragen om de inkomensafhankelijke huurverhoging te verlagen. Geef uw bezwaar door aan SallandWonen vóór 1 juli 2024. Doe dit per e-mail of per brief.

Is na de beoordeling uw bezwaar terecht, dan wordt de huurverhoging aangepast naar wat passend is. Dit kan zijn: een lagere inkomensafhankelijke huurverhoging of een huurverhoging zonder inkomensafhankelijk deel.

Bent u niet eens met onze beoordeling? Dan sturen wij uw bezwaar door naar de Huurcommissie. Let op: Krijgt u ongelijk? Dan moet u de Huurcommissie € 25,- betalen.

Op de website van De Woonbond leest u meer over de voorwaarden en regels van de inkomensafhankelijke huurverhoging. 

Veel gevraagd over Inkomensafhankelijke huurverhoging

Wat is inkomensafhankelijke huurverhoging? En hoe is bepaald wie dat krijgt?

Algemeen

Een inkomensafhankelijke huurverhoging is een huurverhoging die op basis van het verzamelinkomen wordt bepaald. 

Daarom hebben we van de huurders met een huur lager dan maximale huur voor sociale huurwoningen aan de Belastingdienst gevraagd welke adressen in de inkomenscategorie vallen van lager midden inkomen, hoger midden inkomen en hoog inkomen.  

Let op:
De Belastingdienst heeft hierbij gekeken naar uw verzamelinkomen over 2022. De belastingdienst telt alle inkomens van de inwonende personen bij elkaar op. Is uw verzamelinkomen na 2022 gedaald? Of is uw gezinssamenstelling gewijzigd? Of is er sprake van ziekte of handicap? Dan kunt u bezwaar maken. 

Waarom kijken we naar het inkomen van 2 jaar geleden?
Omdat het inkomen van 2 jaar geleden definitief is vastgesteld door de Belastingdienst. Voor de huurverhoging per 1 juli 2024 gaat het dus om het totale inkomen van alle bewoners die op 1 juli van dit jaar op hetzelfde adres staan ingeschreven.

Heeft u inwonende kinderen tot 23 jaar?
Heeft u inwonende kinderen of andere inwonende jongeren die op 1 januari van dit jaar nog geen 23 jaar waren? Dan telt hun inkomen tot22.365 over het jaar 2022 niet mee.

Mag SallandWonen mijn inkomen opvragen bij de Belastingdienst?

Algemeen

Ja, dat mag.
Maar alleen wanneer wij ook de inkomensafhankelijke huurverhoging toepassen en u in een sociale huurwoning woont.

U heeft misschien een brief gekregen van de Belastingdienst waarin staat dat SallandWonen uw inkomen heeft opgevraagd. We doen dit om te kijken of uw huurprijs past bij het inkomen. Is dat niet zo? Is het inkomen hoger dan past bij de huurprijs? Dan gaan we uw huurprijs extra verhogen. Zo zorgen we ervoor dat we de huurprijzen van mensen die een laag inkomen hebben, of juist hoge energielasten hebben, minder hoeven te verhogen. Meer hierover leest u op de site van de overheid. 

Welke gegevens ontvangt SallandWonen van de Belastingdienst?

Algemeen

Wij krijgen een inkomensverklaring van de Belastingdienst. Op de inkomensverklaring staat:

 • de inkomenscategorie waar u in valt;
 • het aantal personen in uw huishouden dat een inkomen heeft.

Wat precies uw inkomen is, staat er dus niet op. Die informatie hoeft u niet met ons te delen. 

Hoe controleer ik of mijn inkomensafhankelijke huurverhoging terecht is? En hoe maak ik bezwaar?

Algemeen

Men krijgt een inkomensafhankelijke huurverhoging als de Belastingdienst heeft aangegeven of een gezin in de inkomenscategorie midden of hoog valt.

Om te bepalen in welke inkomenscategorie een gezin valt, keek de Belastingdienst naar het gezinsinkomen van 2022 en de gezinssituatie op het moment van februari 2024.

Controleer hieronder of u inderdaad in de inkomenscategorie midden of hoog valt.  

 • categorie Midden. Dan gaat de huur € 50 omhoog.
  Woont u alleen? Dan heeft u een hoog middeninkomen als u tussen de € 52.753 en € 62.191 per jaar verdient. Woont u met meer mensen in 1 huis? Dan heeft u een hoog middeninkomen als u gezamenlijk tussen de € 61.046 en € 82.921 per jaar verdient.
 • categorie Hoog: De huur gaat € 80 omhoog.
  Woont u alleen? Dan heeft u een hoger inkomen als u € 62.191 of meer per jaar verdient. Woont u met meer mensen in huis? Dan heeft u een hoog gezamenlijk inkomen als u € 82.921 of meer per jaar verdient.

Let op:
bij een meerpersoonshuishouden wordt van inwonende kinderen die op 1 januari 2024 jonger zijn dan 23 jaar alleen het inkomen meegeteld dat boven € 22.356 uit komt (aftrek van € 22.356, maar uitkomst niet minder dan € 0).

Heeft u een inkomensafhankelijke huurverhoging gekregen?
Maar:

 • valt u niet in de juiste inkomenscategorie?  
 • of is uw inkomen is na 2022 gedaald?
 • of is uw gezinssituatie na februari 2024 veranderd?
 • of gaat het voor 1 juli 2024 nog veranderen?  
 • of is er sprake van ziekte of handicap? 

  Dan kunt u ons vragen om de inkomensafhankelijke huurverhoging te verlagen. Geef 'uw bezwaar' door aan SallandWonen vóór 1 juli 2024.

  Dit kan telefonisch of per e-mail of per brief. 
  Is na de beoordeling uw bezwaar terecht, dan wordt de huurverhoging aangepast naar wat passend is. Dit kan zijn: een lagere inkomensafhankelijke huurverhoging of een huurverhoging zonder inkomensafhankelijk deel.

  Bent u niet eens met onze beoordeling? Dan sturen wij uw bezwaar door naar de Huurcommissie. Let op: Krijgt u ongelijk? Dan moet u de Huurcommissie € 25,- betalen. 

  Op de website van De Woonbond leest u meer over de voorwaarden en regels van de inkomensafhankelijke huurverhoging .

  Als mijn huurprijs wijzigt, bijvoorbeeld door huurverhoging. Wat moet ik dan doen voor de maandelijkse huurbetaling?

  Algemeen

  Betaalt u de huur via een automatische incasso?
  Dan hoeft u niets te doen. Wij zorgen ervoor dat de juiste huur op tijd door u wordt betaald.

  Maakt u de huur elke maand zelf over?
  Dan moet u er zelf voor zorgen dat u de juiste huurprijs betaalt. Zorgt u ervoor dat de nieuwe huurprijs vóór de 1e dag van de betreffende maand door u wordt betaald. 

  Wat is de huishoudsituatie?

  Algemeen

  Huishoudsituatie is de samenstelling van het gezin:

  - alleenstaande: als u alleen woont

  - meer persoonshuishouden: u woont met minstens 1 iemand anders in woning. Naast een volwassene, kan dit ook een kind zijn.

  Mijn inkomen is na 2022 gedaald. Kan ik de inkomensafhankelijke huurverhoging laten aanpassen?

  Algemeen

  Als u kunt aantonen dat uw huishoudinkomen over 2023 (of het verwachte huishoudinkomen over 2024) lager is dan het in 2022 was, passen we uw huurverhoging aan.

  Want het kan zijn dat uw inkomen gedaald is, doordat u bijvoorbeeld met pensioen bent gegaan of minder bent gaan werken? Dan is het goed om deze pagina goed door te lezen en te controleren of u in aanmerking komt voor het aanpassen van de inkomensafhankelijke huurverhoging.

  Denkt u recht te hebben op aanpassing van de inkomensafhankelijke huurverhoging? Stuur dan een brief of email naar incasso@sallandwonen.nl. Vermeld hierbij uw naam en adres en dat het gaat om het aanpassen van de inkomensafhankelijke huurverhoging.

  Tot wanneer kan ik mijn inkomensafhankelijke huurverhoging laten aanpassen?

  Algemeen

  U kunt uw inkomensafhankelijke huurverhoging tot 3 jaar terug laten herberekenen. Was uw inkomen in het verleden hoog en is uw inkomen vanaf 2024 laag? 

  Zodra u kunt aantonen dat uw inkomen is gedaald tot onder de inkomensgrens die voor uw huishouden geldt, kunt u de inkomensafhankelijke huurverhoging laten aanpassen, en wordt de huurprijs opnieuw vastgesteld. De aangepaste huurprijs gaat in op de 1e van de maand, nadat wij een verzoek van u hebben ontvangen met de juiste bewijsstukken. 

  Kan ik mijn eerdere (2022 en/of 2023) inkomensafhankelijke huurverhoging terugdraaien?

  Algemeen

  Terugdraaien is niet mogelijk. Wel kan u in aanmerking komen voor verlaging van het inkomensafhankelijke deel van de huurverhoging. Dit kan als uw inkomen is gedaald tot onder de geldende grens voor inkomensafhankelijke huurverhoging. U ontvangt geen geld terug, maar u krijgt dan een nieuwe huurprijs.

  Wilt u hier meer over weten? Neem contact met ons op via incasso@sallandwonen.nl of via ons telefoonnummer 0572- 348 348.

  Wat waren de inkomensgrenzen voor de inkomensafhankelijke huurverhoging van 1 juli 2022?  
  Deze verhoging was bepaald op uw inkomen over 2020. Is uw inkomen over 2021 of 2022 lager dan onderstaande bedragen dan adviseren wij u een correctie aan te vragen.

  - Hoog middeninkomen (huur € 35 omhoog)
  Woonde u alleen? Dan had u een hoog middeninkomen als u bruto tussen de € 47.948 en € 56.527 per jaar verdient. Woonde u met meer mensen in 1 huis? Dan had u een hoog middeninkomen als u gezamenlijk tussen de € 55.486 en € 75.369 bruto per jaar verdiende.

  - Hoger inkomen (huur € 65 omhoog)
  Woonde u alleen? Dan had u een hoger inkomen als u bruto € 56.527 of meer per jaar verdiende. 
  Woonde u met meer mensen in huis? Dan had u een hoger gezamenlijk inkomen als u bruto € 75.369 of meer per jaar verdiende. 

  Wat waren de inkomensgrenzen voor de inkomensafhankelijke huurverhoging van 1 juli 2023?  
  Deze verhoging was bepaald op uw inkomen over 2021.

  -Hoog middeninkomen (huur € 35 omhoog)
  Woonde u alleen? Dan had u een hoog middeninkomen als u bruto tussen de € 48.836 en € 57.573 per jaar verdient. Woonde u met meer mensen in 1 huis? Dan had u een hoog middeninkomen als u gezamenlijk tussen de € 56.513 en € 76.764 bruto per jaar verdiende.

  -Hoger inkomen (huur € 65 omhoog)
  Woonde u alleen? Dan had u een hoger inkomen als u bruto € 57.573 of meer per jaar verdiende. Woonde u met meer mensen in huis? Dan had u een hoger gezamenlijk inkomen als u bruto € 76.764 of meer per jaar verdiende.

  Overzicht

  Wanneer krijg ik geen hogere huurverhoging bij een hoger inkomen (inkomensafhankelijke huurverhoging)?

  Algemeen

  Voor chronisch zieken of gehandicapten geldt geen inkomensafhankelijke hogere huurverhoging. U moet dan wel aan 1 van de voorwaarden voldoen.

  Geen inkomensafhankelijke huurverhoging voor chronisch zieken en gehandicapten
  Voor chronisch zieken en gehandicapten geldt geen inkomensafhankelijke hogere huurverhoging. 
  Dat gaat om huishoudens die aan 1 van de volgende voorwaarden voldoen:

  • Iemand van uw huishouden ontvangt minimaal een jaar en minimaal 10 uur per week verpleging of verzorging thuis. 
  • Iemand van uw huishouden heeft een mantelzorgwaardering gekregen. (mantelzorgcompliment door SVB). En een ander lid van uw huishouden krijgt de mantelzorg.
  • Iemand van uw huishouden heeft zorgindicatie voor verblijf in een verpleeghuis of verzorgingshuis.
  • Iemand van uw huishouden heeft een ADL-indicatie (hulp bij algemene dagelijkse levensverrichtingen).
  • Uw woning is aangepast op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Wet voorziening gehandicapten (de voorloper van de Wmo). U moet kunnen bewijzen dat de woning is aangepast aan de handicap van de persoon met de beschikking.
  • De huurder of een ander lid van dat huishouden is blind. Dit bewijst u met een verklaring van de huisarts of oogarts.

   Bezwaar maken tegen inkomensafhankelijke hogere huurverhoging
   Behoort u tot zo'n huishouden? En heeft u een inkomensafhankelijke hogere huurverhoging gekregen? Maak dan bezwaar tegen een inkomensafhankelijke hogere huurverhoging.