Onderhoud

We vinden het belangrijk dat u goed kunt blijven wonen. Daarom zorgen we ervoor dat de woningen er netjes blijven uitzien en geen gebreken hebben. Om dit goed in de gaten te houden, gaan we jaarlijks een bepaald deel van onze woningen goed bekijken.

Na deze onderhoudscheck bepalen we welke onderhoudswerkzaamheden we aan uw woning moeten doen. Het kan zijn dat een schilderbeurt voldoende is of de regenpijp aan vervanging toe is. Maar het kan ook dat uw woning toe is aan een grotere opknapbeurt en/of een verduurzaamheidsslag.  

Als wij vinden dat uw woning onderhoud nodig heeft, krijgt u (volgend jaar) persoonlijk bericht welke onderhoudswerkzaamheden we wanneer komen doen en wat dat voor u betekent. Op onze website informeren we ook over de Verduurzamings- en (groot) onderhoudsprojecten.  

Veel gevraagd over Onderhoud

Hoe vaak bekijken jullie mijn woning of er onderhoud nodig is? en hoe merk ik dat?

Algemeen

Om de 3 jaar is uw (type) woning aan de beurt om voor een onderhoudscheck goed bekeken te worden.

Bij welke woningen we dit doen, kunnen we van te voren niet inplannen of u over informeren. We beginnen steekproefsgewijs bij enkele woningen en als het nodig is bij een hele rij woningen of mogelijk een hele straat of wijk.

Onze medewerker loopt langs uw woning en berging en schrijft op hoe het schilderwerk eruit ziet, maar ook of het voegwerk van de muren, het dak en de dakgoten nog heel en netjes zijn. Het kan zijn dat hij u vraagt of hij uw tuin in mag lopen. Hij hoeft niet binnen in de woning te zijn.

Hoe merkt u het?
Onze medewerker is herkenbaar aan het blauwe SallandWonen-hesje. En kan zich legitimeren met een SallandWonen-ID-pas en hij heeft een brief van SallandWonen bij zich met uitleg wat hij komt doen.

Als u niet thuis bent, stopt hij de brief bij u in de brievenbus, zodat u later weet dat hij er is geweest.

Hoe vaak komen jullie voor serviceonderhoud aan het verwarmingssyteem? (cv-ketel of lucht-warmtepomp)

Algemeen

Uw CV-installatie of de lucht-warmtepompinstallatie krijgt eens in de 2-3 jaar een servicebeurt. Dat wordt namens SallandWonen gedaan door Installatie Techniek Raalte (ITR).  Zij maken hiervoor een afspraak met u. 

Bij tussentijdse storingen aan de CV installatie (dus ook de radiatoren en de thermostaat)  mag u rechtstreeks contact opnemen via telefoonnummer 0572-35 32 25

Mijn keuken vertoont veel gebreken. Hoe gaan jullie hier mee om?

Algemeen

Is uw keuken volgens u aan vervanging toe door technische mankementen of slijtage? Dan komen we langs om na te gaan of er sprake is van slijtage of van oneigenlijk gebruik van de keuken. Vervolgens bepalen wij of uw keuken kan worden gerepareerd en zo niet, of uw keuken wel of niet (kosteloos) wordt vervangen.

Hoe vaak komen jullie voor serviceonderhoud aan het mechanische en balansventilatiesysteem?

Algemeen

Een van onze vaste onderhoudsbedrijven komt elke 2-3 jaar voor de servicebeurt aan uw ventilatie systeem. (MV of WTW)
Vaak tegelijktijd met de servicebeurt aan het verwarmingssyteem. (CV- of lucht-warmtepomp)
Het installatiebedrijf maakt hiervoor een afspraak met u.

Daarnaast komt een (ander) gespecialiseerd bedrijf om de 10 jaar om de ventilatiekanalen, de -unit, de -ventielen en de -roosters grondig te reinigen. U ontvangt vooraf bericht van ons, wanneer uw woning hiervoor aan de beurt is. Het bedrijf maakt een afspraak met u.

In mijn wijk wordt het grootonderhoudproject uitgevoerd. Waaraan herken ik de medewerkers?

Algemeen

Wij informeren de betrokken wijkbewoners per nieuwsbrief over de gang van zaken bij het groot onderhoudsproject. Hierin staat duidelijk beschreven waaraan de medewerkers van hun bevoegdheden te herkennen zijn.

In mijn wijk wordt het grootonderhoudproject uitgevoerd. Wat doe ik als ik twijfel als iemand zegt dat hij bij mij in huis een klus moet doen?

Algemeen

Laat hen niet binnen en neem direct contact op met de contactpersonen van het grootonderhoudproject of de uitvoerder van de aannemer. 

Er zitten lekstrepen op het schilderwerk van mijn woning. Wat kan ik hieraan doen?

Algemeen

Lekstrepen worden veroorzaakt door vervuiling die met het regenwater over het schilderwerk heen spoelt. Denk hierbij aan vervuiling afkomstig van screens, zonweringen, aluminium glaslatten of zinken dakgoten.

U kunt dit verwijderen met leidingwater en een reinigingsmiddel. Is de vervuiling hardnekkig? Probeer dan een sterker reiginingsmiddels, bijvoorbeeld Dasty ontvetter, of Cillit Bang ontvetter. Deze middelen reinigen zonder aantasting van de verf. Belangrijk is wel dat na de behandeling het schilderwerk met schoon water wordt afgenomen!