Doorstroomwoning

Stel, u bent huurder van SallandWonen en weet dat er binnen drie maanden een woning van SallandWonen vrijkomt waar u graag wilt wonen. U kunt bij ons aangeven dat u voor deze woning in aanmerking wilt komen. U kunt hier het formulier invullen. 

Let op:
U moet aan alle voorwaarden voldoen om voor een doorstroomwoning in aanmerking te komen.
En wacht niet tot de woning als advertentie op onze website staat, maar regel dit binnen 3 maanden voordat de huidige bewoner de huur opzegt. 

Veel gevraagd over Doorstroomwoning

Kom ik in aanmerking voor een doorstroomwoning?

Algemeen

Om voor een doorstroomwoning in aanmerking te komen, moet u aan onderstaande voorwaarden voldoen:

  • U moet op dit moment al huurder zijn van SallandWonen (met een contract voor onbepaalde tijd, dus geen tijdelijk contract).
  • U moet voldoen aan alle geldende criteria (voor de nieuwe woning/complex) op het gebied van inkomen, huishoudsamenstelling en leeftijd.
  • Er mag geen sprake zijn van een huurachterstand en/of overlast.
  • Uw inkomensverklaring moet bij ons binnen zijn. Heeft u deze nog niet aangeleverd? Stuur deze dan mee met uw aanvraag.

Let op: krijgt u de doorstroomwoning aangeboden? Dan mag u deze woning niet (meer) weigeren en u huurt deze woning voor minimaal 1 jaar.

Wanneer moet ik mijn aanvraag voor een doorstroomwoning bij jullie indienen?

Algemeen

U kunt een aanvraag voor een doorstroomwoning indienen als de huur van de betreffende woning binnen 3 maanden opgezegd wordt. Deze aanvraag mag maximaal 1 keer verlengd worden.

Is de huuropzegging van uw doorstroomwoning al binnen? Dan bent u te laat en komt de woning op de website beschikbaar voor alle woningzoekenden.

Bijft de huurprijs hetzelfde als voor de vorige bewoners?

Algemeen

De huurprijs wordt opnieuw door ons bepaald. De aanbiedhuur van de nieuwe woning wordt gebaseerd op streefhuur en kan dus afwijken van de huurprijs die de huidige huurder betaalt.

Komen al jullie woningen in aanmerking als doorstroomwoning?

Algemeen

Niet al onze woningen kunt u opgeven als doorstroomwoning. Verbouw- en nieuwbouwwoningen zijn uitgesloten, evenals woningen welke de bestemming verkoop hebben. 

Verhuizen naar een hoek-/eindwoning of naar een twee-onder-een-kapper is alleen mogelijk als u op dit moment eenzelfde type woning huurt.

Hoe gaat het als meerdere kandidaten zich gemeld hebben voor dezelfde doorstroomwoning?

Algemeen

Dan krijgt de huurder met de langste woonduur de woning aangeboden. Dit betekent dat degene die het langst in zijn huidige woning woont, de woning krijgt toegewezen.

Hoe gaat het met de woning die ik achterlaat?

Algemeen

Uw huidige huurwoning wordt beschikbaar gesteld voor nieuwe huurders.
Dit betekent dat eventuele medebewoners niet in uw huidige woning kunnen blijven wonen.

Blijf ik ingeschreven staan als woningzoekende als ik op een doorstroomwoning reageer?

Algemeen

Uw inschrijving vervalt wanneer u de doorstroomwoning krijgt toegewezen, net als bij het 'gewone' woningaanbod. Er wordt immers een nieuwe huurovereenkomst getekend.

U moet zich daarom opnieuw als woningzoekende inschrijven bij de Woningzoeker.