AVG / Privacywet

Vanaf 25 mei 2018 moet SallandWonen voldoen aan de nieuwe aangescherpte wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Voorheen was dit de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Het gaat hier om een privacywet.

In ons Privacybeleid en Privacyverklaring staat beschreven hoe SallandWonen omgaat met de privacy van persoonsgegevens.

Veel gevraagd over AVG / Privacywet

Als betrokkene wil ik gebruik maken van mijn recht op inzage, correctie of verwijdering van mijn persoonsgegevens. Hoe regel ik dat?

Stuur uw vraag naar klantencentrum@sallandwonen.nl.  Binnen 4 weken ontvangt u een reactie op uw vraag. De termijn van 4 weken gaat in nadat we u succesvol hebben geidentificeerd. Dit kan zowel telefonisch als bij ons aan de balie.

Hoe gaat SallandWonen om met de privacy van de persoonsgegevens en waar gebruiken wij ze voor?

In ons Privacybeleid en Privacyverklaring staat beschreven hoe SallandWonen omgaat met de privacy van persoonsgegevens.

Hoe gaan jullie om met gemaakte foto's en filmpjes van personen en in verhuurde woningen?

We vragen altijd vooraf toestemming aan personen/huurders om foto’s te mogen maken. Als het gaat om ‘portretfoto’s’, waar de persoon duidelijk in beeld is, vragen we een toestemmingsformulier te ondertekenen om de foto’s te mogen gebruiken voor publicatie.

Tijdens bijeenkomsten melden we vooraf dat we foto’s maken voor publicatie en verzoeken personen die niet op de foto willen dit door te geven aan de fotograaf.

In ons privacybeleid en privacyverklaring staat beschreven hoe SallandWonen omgaat met de privacy van persoonsgegevens.