Verduurzaming en onderhoud van onze woningen

Onze woningen energiezuiniger en comfortabeler maken, netjes, goed en betaalbaar, daar staat SallandWonen voor!
Afgelopen jaren deden we dit al volop. Maar nu, door de energiecrisis, is het meer dan nodig om dit in hoog tempo te blijven doen. Zodat de woningen nu en in de toekomst betaalbaar blijven voor onze huurders.  SallandWonen werkt er hard aan om de woningen energiezuiniger te maken. Dat doen we projectmatig. Wel zo duurzaam. Helaas kunnen we dat niet zo maar even snel doen. Hier is geld, mankracht en materiaal voor nodig. 

In 2022 en 2023 weer 271 woningen naar label B of hoger

We zijn nu begonnen om in 2022 en 2023 in totaal 271 woningen met een laag energielabel energiezuiniger en comfortabeler te maken.
Deze woningen staan niet bij elkaar in één wijk, maar van een zelfde soort type, her en der verspreid in al onze dorpskernen en wijken. De bewoners zijn op de hoogte.

Om de woningen energiezuiniger en comfortabeler te maken brengen we vloer-, gevel en dakisolatie aan en HR++ glas in (nieuwe) kozijnen, we herstellen de gevels en zorgen dat alle kieren en naden goed afgedicht worden. Daarbij is het belangrijk om voor goede ventilatievoorzieningen te zorgen. De woningen krijgen zonnepanelen voor goedkope en groene zonnestroom.

89,4 % heeft groen Energielabel
We hebben de afgelopen 5 jaren al hard gewerkt in de dorpen en wijken met veel huurwoningen. In de gemeente Olst-Wijhe zijn de wijken Olst dorp, Den Nul, Boskamp en Broekslag aangepakt. In de gemeente Raalte gebeurde dit in de wijken Olykampen, Langkamp, Westdorp en De Maten. Daar zijn al  725 woningen klaar gemaakt voor de toekomst. Verduurzaamd en opgeknapt. De ene woning had wat meer isolatie nodig dan de ander, of we kozen voor verschillende manieren, maar ze zijn allemaal weer klaar voor nog vele jaren woongenot. Inmiddels heeft 89,4 % van onze woningen een B label of hoger.   

We werken samen aan goed wonen met Salverda Bouw en Mateboer bouw

Deze verduurzamings- en onderhoudsprojecten doen we samen met onze ketenpartners, Mateboer bouw en Salverda Bouw. We hebben ervaren dat dit goed werkt. Dat blijkt ook uit het gemiddeld cijfer 7,5 dat onze huurders geven voor de prettige samenwerking, werkwijze en eindresultaat. Daarom bouwen we vol vertrouwen de aankomende jaren samen verder aan goed wonen. 

Mateboer bouw

Op 7 juni 2022 zijn we, met een officieel moment, het verduurzamings- en onderhoudsproject dat door Mateboer bouw wordt gedaan, gestart.  Mateboer Bouw verduurzaamt in 2022 en 2023 162 (nultreden) woningen in verschillende dorpen en wijken.  
Het startmoment  was in Luttenberg, vóór de proefwoning aan Gerrit Norpplein. Daar ondertekenden Roland de Wit, directeur van Mateboer bouw en Marijke Kool, directeur-bestuurder van SallandWonen de realisatieovereenkomst voor dit project. 

Salverda Bouw

Salverda Bouw maakt 83 (eensgezinswoningen) voor ons energiezuiniger en comfortabeler.  Ook verdeeld over meerdere dorpen.
Onlangs bezochten we met Salverda, directie, werkvoorbereiders en uitvoerders, de woningen in het buurtdorp Heeten. 

De bewoners krijgen informatie over hoe, wat en wanneer

Dat doen we via:

Brieven
Brochure
Om de werkzaamheden zo goed mogelijk uit te leggen ontvangen de bewoners een brochure met specifieke informatie over hun woning.
Persoonlijke gesprekken
De bewonersconsulent komt op huisbezoek om de werkzaamheden persoonlijk door te nemen met de bewoner.

Wat gaat er aan voorbereiding aan vooraf?

100 % inspecties van de woningen

De woningen worden bezocht door onze inspecteurs. Zij onderzoeken welk onderhoud nodig is en welke isolerende voorzieningen nog aangebracht kunnen worden. Daarbij wordt ook gekeken of er asbesthoudend bouwmateriaal in de woningen gebruikt is. 

3D-scannen

Daarna gaat onze architect de woningen aan de buitenzijde opmeten met een 3D-laserscanner. Dit apparaat meet digitaal en dat helpt ons goede tekeningen te maken. Deze tekeningen zijn nodig bij de plannen die we maken voor de woningen.

Flora- en faunaonderzoek

Vooraf doen we ook onderzoek naar beschermde dieren in en om de woningen. Hierbij moet u denken aan huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen. We treffen voorzieningen bij de woningen waar deze dieren aanwezig zijn, om te zorgen dat de geplande bouwwerkzaamheden ze niet storen. 

Herkenbaar

Alle werknemers die in opdracht van SallandWonen in de wijk werkzaam zijn, zijn altijd herkenbaar aan een blauw hesje met het logo van SallandWonen. Zij kunnen zich op uw verzoek legitimeren met een bewijsbrief. Vraag hier gerust naar.

Twijfelt u? Bel dan SallandWonen.