Verduurzaming en onderhoud van onze woningen

SallandWonen werkt hard aan het energiezuiniger maken van haar woningen. In de afgelopen jaren zijn er al veel woningen verduurzaamd maar nu is het, door de energiecrisis, meer dan nodig om dit in hoog tempo te blijven doen. Zodat de woonlasten (huur en energie) nu en in de toekomst betaalbaar blijven voor huurders. Het verduurzamen doen we projectmatig, dat is wel zo duurzaam. Helaas kunnen we het niet zomaar even snel doen. Er is veel geld, mankracht en materiaal voor nodig. 

De werkzaamheden zijn vooral gericht op energiebesparing

Door minder energie te gebruiken reduceren we de CO2-uitstoot, bieden we de bewoners meer wooncomfort en worden de woonlasten beperkt. We brengen vloer-, spouw- en dakisolatie aan. Waar nodig plaatsen we nieuw glas (HR++) in de kozijnen en herstellen het voegwerk van de buitengevels. We zorgen dat kieren en naden goed afgedicht worden om tocht te voorkomen. Daarbij is het belangrijk om goede ventilatievoorzieningen aan te brengen. De woningen krijgen zonnepanelen voor goedkope (en ‘groene’) zonnestroom.

We hebben in de afgelopen jaren al veel woningen uit de jaren ’50 en ’60 aangepakt. Zo zijn er inmiddels al meer dan 800 woningen verduurzaamd en opgeknapt. Inmiddels heeft 90,6 % van onze woningen een B label of hoger en zijn daarmee klaar voor de toekomst.

We werken met Salverda Bouw en Mateboer bouw samen aan goed wonen

De verduurzaming- en onderhoudsprojecten doen we samen met onze ketenpartners, Mateboer Bouw en Salverda Bouw. We hebben ervaren dat dit goed werkt. Dat blijkt ook uit de waardering (gemiddeld cijfer 7,5) die bewoners geven voor de prettige samenwerking en het eindresultaat. Daarom bouwen we vol vertrouwen de komende jaren samen verder aan goed wonen. 

Welke woningen worden nu en de komende jaren verduurzaamd?

In 2023 worden verspreid over de verschillende dorpen circa 80 seniorenwoningen verduurzaamd en opgeknapt. Daarna starten we met verduurzaming en onderhoud aan woningen uit de jaren ’70. Ook die staan verspreid over verschillende wijken en dorpen. De bewoners van deze woningen zijn inmiddels geïnformeerd over onze plannen.

Hoe en wanneer hoort u wanneer uw woning aan de beurt is?

Twee á drie jaar voordat de werkzaamheden starten ontvangt u van ons een brief. Hierin delen we mee dat we plannen hebben voor verduurzaming en onderhoud van uw woning. Voorafgaand aan de werkzaamheden vinden er inspecties en onderzoeken plaats om te bepalen welke werkzaamheden we precies bij de woningen uitvoeren. Hieronder leest u welke onderzoeken we vooraf doen.

Welke onderzoeken doen we vooraf?

Inspectie van de woningen
Om goede plannen voor de woningen te kunnen maken moeten we een goed beeld hebben van de woningen. Daarom worden alle woningen bezocht door onze inspecteurs. Zij onderzoeken welk onderhoud nodig is en welke isolerende voorzieningen nog aangebracht kunnen worden. Daarbij wordt ook gekeken of er asbesthoudend bouwmateriaal in de woningen gebruikt is. 

3D-scannen
Tegelijkertijd gaat onze architect de woningen aan de buitenzijde opmeten met een 3D-laserscanner. Dit apparaat meet digitaal en dat helpt ons om goede tekeningen te maken. Deze tekeningen zijn nodig bij de plannen die we maken voor de woningen.

Flora- en faunaonderzoek
Vooraf doen we ook onderzoek naar beschermde dieren in en om de woningen. Hierbij moet u denken aan huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen. We treffen voorzieningen bij de woningen waar deze dieren aanwezig zijn, om te zorgen dat de geplande bouwwerkzaamheden ze niet storen. 

Herkenbaar
Alle werknemers die betrokken zijn bij het voorbereiden van onze projecten, zijn herkenbaar aan een blauw hesje met het logo van SallandWonen. Zij kunnen zich op uw verzoek legitimeren met een bewijsbrief. Vraag hier gerust naar.
Twijfelt u? Bel dan SallandWonen.

3D-scannen met een laserapparaat