Duurzame stap naar biobased (ver)bouwen

Door de handen ineen te slaan met boeren, verwerkers en bouwers gaan we in Salland gewassen verbouwen voor isolatie van onze woningen.

Van land naar pand

SallandWonen, boeren en bouwers slaan de handen ineen om in Salland gewassen te verbouwen voor isolatie van woningen
SallandWonen gaat in 2024 nieuwe en bestaande woningen isoleren met een in Salland geteeld natuurlijke bouwmateriaal, hennep. We starten met een beperkt aantal woningen, met de bedoeling om de jaren erna flink op te schalen en mogelijkheden van andere teeltsoorten te verkennen waar natuurlijke bouwmaterialen van gemaakt kunnen worden. Dit soort natuurlijke bouwmateriaal wordt ook wel “biobased” genoemd.

Biobased Salland, regionaal (ver)bouwen
SallandWonen en 3 van haar bouwpartners, Aannemersbedrijf Valk, Salverda Bouw en Mateboer Bouw, hebben ervoor gekozen om deel uit te maken van de keten Biobased (ver) Bouwen in SallandBiobased (ver)bouwen Salland is ontstaan vanuit een initiatiefgroep die boeren, ondernemers en overheden in Salland met elkaar heeft verbonden. Dit initiatief wordt ondersteund door Building Balance en de Rabobank. Hieruit is een keten ontstaan van boer, verwerker, bouwer en opdrachtgever.

Van land naar pand in Salland
Op 31 mei is gezamenlijk de officiële aftrap gegeven met het ondertekenen van een intentieverklaring. In de intentieverklaring is uitgesproken dat 2023-2024 gebruikt wordt voor een het eerste proefproject waarbij 10 hectare wordt verbouwd voor ongeveer 50 woningen. Met de bedoeling om nog meer mogelijkheden te verkennen om biobased bouwmaterialen te verbouwen op Sallandse gronden en te verwerken in Sallandse woningen. Waarbij het uitgangspunt is dat de boeren een nieuw en duurzaam verdienmodel kunnen onderzoeken en de bouwsector kan bijdragen aan het verminderen van CO2-uitstoot bij de bouw en het vergroten van het gebruik van natuurlijke bouwmaterialen. 

De samenwerking in de keten is te volgen op LinkedIn via:
‘Samen Biobased Bouwen in Salland’.
En via ‘Building Balance’. (Building Balance is een landelijke transitieprogramma dat een versnelling wilt realiseren in het gebruik van biogrondstoffen in de bouwsector.)
En via de Rabobank.
Het gehele persbericht vindt u hier.  

Groepsfoto van alle ketenpartners die de intentieverklaring Biobased (ver)bouwen in Salland hebben ondertekend.

Marijke Kool - directeur SallandWonen zet haar handtekening onder de intentieverklaring. De initiatiefgroep

Sfeerimpressie tijdens het ondertekenmoment bij het Middenhuis van de Aardehuizen in Olst. 31 mei 2023