Het jaarverslag 2023 is klaar

SallandWonen heeft in 2023 veel bijzondere projecten gerealiseerd en daar is het trots op
SallandWonen heeft in 2023 zoveel mogelijk woningen gebouwd en verduurzaamd. Dat is niet altijd makkelijk, omdat er veel obstakels zijn als je wilt bouwen of verduurzamen.  Dat doen we omdat het meer dan ooit nodig is in tijden van energie- en wooncrisis. SallandWonen bestaat om te voorzien in  betaalbare en duurzame huisvesting in een leefbare woonomgeving voor huurders. “Ons jaarverslag 2023 illustreert de vastberadenheid om voortgang te boeken ondanks de obstakels waarmee we geconfronteerd worden” zegt directeur bestuurder Marijke Kool bij de presentatie van het jaarverslag. “Ook kun je zien dat dat wordt gewaardeerd door onze huurders.”

Mooie successen in een intensief jaar
2023 kenmerkt zich door het bereiken van belangrijke doelen.  Zo bouwden we 120 nieuwbouwwoningen, waarvan 91 flexwoningen. Alle flexwoningen zijn verhuurd aan plaatselijke spoedzoekers- en starters en mensen uit de Oekraïne. Een mooi resultaat dat mede is bereikt door de goede samenwerking met de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte. We hebben in Olst-Wijhe de afgelopen 3 jaar zelfs meer woningen opgeleverd dan het landelijk gemiddelde. Olst-Wijhe is als het ware uitgeroepen tot landelijke nieuwbouwkampioen van corporatiewoningen.

We verduurzaamden 145 woningen naar een energielabel A met aandacht voor klimaat- en natuurinclusiviteit. Door verduurzaming krijgen onze huurders meer comfort en minder energielasten. Tijdens die verduurzaming houden we rekening met alle dieren die er in of in de omgeving van de woningen wonen: we zorgen dat die ook weer goed worden gehuisvest. Ook kijken we naar manieren om water af te voeren of andere zaken die noodzakelijk zijn door klimaatverandering. Bij 37 woningen met een EFG label troffen we maatregelen, zodat deze woningen minimaal een energielabel D hebben. We voerden bij 2.073 woningen diverse vormen van onderhoud uit zoals schilderen of andere verbeteringen. Bij 300 woningen hebben we de ventilatiekanalen en bijbehorende roosters gereinigd.

Betaalbaarheid
Qua betaalbaarheid is de huurprijs voor zo’n 1.500 huurders verlaagd met gemiddeld € 43,- door de Wet eenmalige huurverlaging 2023. Voor de meeste andere huurders wisten we de huurverhoging te beperken tot 1,9%. Voor de groep huurders met een laag inkomen en een woning met EFG energielabel konden we de huur zelfs gelijk houden door geen huurverhoging te berekenen.

Duurzame en groene leefbare wijken
Naast het energetisch verbeteren van onze woningen kijken we steeds breder naar het begrip duurzaamheid. We willen ook bijdragen aan het verduurzamen van de maatschappij. Ons duurzaamheidsbeleid bestaat uit 3 programma’s: energie besparen, circulair ondernemen en bouwen en natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen. Het is mooi dat onderdelen van deze programma’s terugkomen in de 9 zogenaamde “biobased” woningen die we in Olstergaard hebben gebouwd. Deze woningen zijn gebouwd met natuurlijke materialen en zijn gebouwd volgens een methode die hergebruik van materialen in de toekomst mogelijk maakt.
Door de inzet van onze wijkbeheerders die samen met onze huurders tuinen hebben vergroend, hebben we mooie resultaten bereikt op het gebied van klimaatadaptatie en beeldkwaliteit van de wijk en wooncomplexen.

Tevreden huurders
Onze huurders waardeerden onze dienstverlening met een 7,9. We vinden het belangrijk dat we een goede dienstverlening hebben. We werkten in 2023 aan het verder verbeteren van onze bereikbaarheid en investeerden in onze eigen onderhoudsdienst voor het verhelpen van kleine gebreken aan de woning. Het werk van deze collega’s wordt erg gewaardeerd door onze huurders. Voor die momenten dat onze eigen medewerkers niet inzetbaar zijn, zijn we een intensieve samenwerking aangegaan met een klein aantal onderhoudsbedrijven. Met hen bespreken we de dienstverlening aan onze huurders regelmatig, zodat ook die dienstverlening steeds beter wordt.

Ons doel is om door continu te verbeteren een stabiele goede dienstverlening te realiseren.
In 2023 is de brochure ‘hoe laat ik mijn woning achter’ gemaakt om via foto’s snel duidelijk te maken in welke staat huurders de woning moeten opleveren als ze gaan verhuizen. Ook is de informatievoorziening voor ventileren en het voorkomen van vochtproblemen verduidelijkt.

Financieel resultaat over 2023
In 2023 hebben we 3,5 miljoen minder uitgegeven dan we aan inkomsten hebben ontvangen.  Deze middelen hebben we hard nodig voor onder meer nieuwbouw, onderhoud, belastingen en het betalen van rente en aflossing op onze leningen.

Plannen voor 2024
In 2024 werken we gewoon weer door aan goed wonen in Salland: ook voor 2024 hebben we mooie plannen. We willen een kleine 100 nieuwbouwwoningen opleveren, we verwachten bijna 140 woningen te verduurzamen, zijn met huurders in gesprek om doorstroming te bevorderen en we zijn nog meer aanwezig in de wijken om te zien hoe onze huurders het wonen in onze wijken waarderen.

Tenslotte
In deze roerige tijd waarin het voor veel mensen moeilijk is een woning te vinden staat volkshuisvesting weer boven aan de agenda van de overheden. Woningcorporaties en dus SallandWonen ook zijn volop aan het werk om oplossingen te bieden en te vinden voor de nood die er is. Samen met de gemeenten, onderhouds- en bouwbedrijven en vele andere partners hebben we op heel veel manieren hard gewerkt om invulling te geven aan deze rol. In 2023 hebben we laten zien dat we ondanks problemen als netcongestie, stikstofproblemen of bezwaarprocedures van omwonenden kunnen groeien in het aantal woningen dat we verhuren. In 2024 gaan we hiermee door.

Bent u nieuwsgierig en wilt u meer weten? Het jaarverslag 2023 vindt u hier. Daarnaast hebben we de resultaten samengevat in een vogelvlucht.