Voorbereidingen bouw flexwoningen gestart

We bouwen samen met de gemeente Olst-Wijhe versneld 76 woningen in Olst-Wijhe voor mensen die nú een woning nodig hebben. De voorbereidingen voor de bouw zijn inmiddels gestart. Woensdag 29 maart was het feestelijke startmoment.

Afgelopen maand is de aannemer op beide locaties Vink en Wengelerhoek begonnen om de grond bouwrijp te maken, er zijn overgangen over het water gemaakt en de nutsbedrijven zijn gestart met hun werkzaamheden. Ook zijn de schroefpalen voor de fundering van de woningen afgelopen week in de grond gebracht. Daarmee zijn beide locaties grotendeels voorbereid om de woningen te plaatsen.  Om dit moment te markeren plaatsten wethouder Marcel Blind en directeur SallandWonen Marijke Kool op de locatie Vink een vloerplaat voor de eerste flexwoningen.

Versneld bouwen
 50 woningen komen op de nieuwbouwlocatie Wengelerhoek in Wijhe en 26 woningen komen aan de zuidkant van Olst. De woningen zijn bedoeld voor lokale starters, lokale spoedzoekers en Oekraïense vluchtelingen. De flexwoningen zijn compact, duurzaam en energiezuinig en regionaal gebouwd in samenwerking met Innovatiehub Salland.