Sloop en nieuwbouw Olsterkampweg Olst

We gaan de 20 woningen aan de Olsterkampweg vervangen voor nieuwbouw. De huidige woningen zijn geliefd, maar niet langer toekomstbestendig. Het is technisch en financieel niet verantwoord de woningen te renoveren en te verduurzamen. Door de woningen te slopen ontstaat er ruimte om nieuw duurzame en toekomstbestendige woonruimte te creëren."

Weergavetype

Kenmerken

Plaats
Olst
Status
In voorbereiding
Type
Nieuwbouw
Projectnaam
Sloop en nieuwbouw Olsterkampweg

Tijdelijke verhuur
We zijn bezig met zoeken naar vervangende woonruimte voor de huidige bewoners, dat gaat in 2020 door. De woningen die al leeg zijn, hebben wij via de Leegstandwet aangeboden voor tijdelijke verhuur.

Dit jaar hebben we ook benut voor de flora & faunaonderzoeken in de wijk.  

Ontwerp nieuwe wijk
Op dit moment weten we nog niet hoe de wijk er na de sloop uit zal gaan zien. Dit jaar hebben we al wel benut om met de gemeente in gesprek te gaan over de uitgangspunten voor de nieuwbouw. Voor het ontwerpen van de wijkindeling hebben we de hulp van een ontwerpbureau ingeschakeld. De eerste schetsontwerpen die daaruit kwamen hebben de omwonenden (tijdens de coronatijd) via een filmpje kunnen bekijken en hier hun reacties op kunnen geven. Op 6 juli 2020 hebben we tijdens een bijeenkomst daar verder met hen over door gepraat.  

Planning en voortgang

Buro Ontwerp en Omgeving gaat de schetsontwerpen van de wijkindeling nu verder uitwerken met de opgehaalde opmerkingen en ideeën uit de bijeenkomst. Op basis van de definitieve plannen weten we welke vergunningstrajecten we moeten doorlopen. Dit doen we in de 2e helft van 2020. Als we voor alle bewoners vervangende huisvesting hebben gevonden en de vergunningen zijn verkregen, starten we begin 2021 met de sloop om vervolgens de nieuwbouw te realiseren.

Planning 

  • Definitief schetsontwerp na de zomer 2020
  • Presentatie concept stedenbouwkundigplan (inloopavond voor omwonenden)
  • Stedenbouwkundigplan definitief maken
  • Bestemmingsplan procedure eind 2020
  • Sloopwerkzaamheden begin 2021
  • Nieuwbouw 2021 - 2022

Woningen 
Ook in dit plan realiseren we weer de Buitengewoonthuiswoningen, zoals we ook op meerdere locaties hebben gedaan. In Heeten en Broekland wonen al 8 huurders met veel plezier in deze woningen. In Raalte - op de Hartkampschoollocatie en Salland II en in het centrum van Heino zijn we volop bezig met het bouwen van deze 1- 2-persoonswoningen, geschikt voor alle leeftijden, om lang zelfstandig thuis te kunnen wonen.  

Locatie

De Olsterkampweg ligt tegen de rand aan van de uitbreidingswijk Zonnekamp Oost in Olst. Het gaat om de woningen met de huisnummers: Olsterkampweg 3 t/m 41 (oneven)