Prestatieafspraken

We maken elk jaar afspraken met gemeenten en huurdersorganisaties over de prestaties die we gaan leveren. Dit is zo geregeld in de Woningwet. Die afspraken gaan bijvoorbeeld over welke woningen we gaan bouwen voor welke doelgroepen, betaalbaarheid van de woningen, kwaliteit en duurzaamheid van de woningen.