Tuinonderhoud

Het grootste deel van onze huurders (77%) huurt een woning met een tuin. De tuin maakt deel uit van het gehuurde. Het onderhoud is de verantwoordelijkheid van de huurder. Volgens de Huurwet is een huurder zelfs verplicht om de tuin een verzorgde indruk te geven. De buren, de buurt en SallandWonen hebben belang bij een verzorgde wijk. Een onderhouden tuin draagt bij aan een leefbare woonomgeving en komt ten gunste van het woongenot. Verder bevordert het de verhuurbaarheid van de woningen. Meer informatie vindt u in de folder Tuinonderhoud-het beleid. De folder vindt u op de pagina Huurdersinformatie

Veel gevraagd over Tuinonderhoud

Wat verwachten jullie van mij voor het onderhoud van mijn tuin?

U mag uw tuin naar eigen inzicht inrichten. Wij vinden het belangrijk dat uw tuin een verzorgde indruk maakt. Dus:

  • Geen hoog opschietend onkruid, overhangende takken of een kapotte schutting.
  • De erfafscheiding aan de voorzijde van uw woning mag niet hoger zijn dan 1 meter.
  • Het snoeien van bomen is uw verantwoordelijkheid. Bomen mogen niet te hoog worden of overlast of beschadigingen aan de woning veroorzaken.
  • Ook mag de tuin niet vol staan met goederen en vuilniszakken.
  • Uw tuin is niet bedoeld voor de stalling van auto's, caravans of boten. U mag niet parkeren in de voor- of achtertuin.
  • Bij veel van de woningen valt ook een zij- of achterpad binnen de erfgrens. De huurder moet dit pad zelf onderhouden. Ook als u het pad heeft dichtgemaakt of er geen gebruik van maakt.

     

Lees de uitgebreide informatie in de folder Tuinonderhoud-het beleid. De folder vindt u op de pagina Huurdersinformatie.

Ik kan mijn tuin niet meer zelf onderhouden. Wat kan ik doen?

U kunt contact met ons opnemen zodat we de situatie kunnen bespreken. Let wel op, tuinonderhoud is en blijft uw eigen verantwoordelijkheid. 

Wat doen jullie als ik mijn tuin slecht onderhoud?

Dan spreken wij u daar op aan. Wij stellen samen met u een termijn vast waarbinnen u de tuin in orde moet maken.

Lees de uitgebreide informatie in de folder Tuinonderhoud - het beleid. De folder vindt u op de pagina Huurdersinformatie.

Mag ik mijn tuin gebruiken voor het opslaan van goederen of het stallen van motoren, caravans of boten?

Nee, uw tuin is niet bedoeld om goederen op de slaan of te stallen.

Lees de uitgebreide informatie in de folder Tuinonderhoud-het beleid. De folder vindt u op de pagina Huurdersinformatie.

Wie onderhoud het groen in het pad achter of naast mijn huis?

Er ligt een erfgrens om uw woning. Bij veel van de woningen valt daar ook een zij- of achterpad onder. De huurder moet dit zelf onderhouden. Ook als u het pad heeft dichtgemaakt of er geen gebruik van maakt.

Mag ik een schutting verwijderen of een andere schutting neerzetten?

Het ligt er aan waar de erfafscheiding staat. Staat de afscheiding op de erfgrens? Dan kunt u niets veranderen zonder overleg met uw buren.

Lees de uitgebreide informatie in de folder Tuinonderhoud-het beleid. De folder vindt u op de pagina Huurdersinformatie.

Ik wil een boom in mijn tuin kappen. Hoe werkt dat?

Voor het kappen van een (monumentale) boom heeft u misschien een kapvergunning nodig. Kijk eerst op de website van uw gemeente of u een kapvergunning nodig heeft. Zo ja? Dan kunt u deze bij de gemeente indienen. Zo nee, dan kunt u de boom (zelf laten) kappen.

Veroorzaakt de boom schade aan de woning? Bel ons dan. Wij komen dan kijken of het nodig is om de boom te laten kappen.

Een boom veroorzaakt schade aan mijn woning. Wat kan ik doen?

Staat de boom in uw eigen tuin? Dan bent u hier zelf verantwoordelijk voor. Gaat het om een boom op de gemeentelijke grond? Neem dan contact op met uw gemeente.