Herontwikkeling Abersonlocatie Olst

Het vervallen 'Aberson-terrein en de aangrenzende gronden krijgt nieuwe invulling. De gemeente Olst-Wijhe, Nikkels Projecten en SallandWonen hebben hiervoor een intentieovereenkomst gesloten.

Herontwikkeling Abersonlocatie in Olst
SallandWonen en Nikkels Projecten zijn gezamenlijk eigenaar van de Abersonlocatie in Olst, het terrein van de voormalige machinefabriek van Aberson. De locatie ligt tussen de Jan Hooglandstraat, het Averbergen en de Kleistraat.

Gemeente Olst-Wijhe, Nikkels projecten en SallandWonen hebben met elkaar een overeenkomst getekend en werken samen aan de ontwikkeling van het terrein. Er ligt momenteel een stedenbouwkundig plan, waarin in grote lijnen zichtbaar wordt hoe deze woningbouwontwikkeling wordt ingepast tussen de Jan Hooglandstraat, het terrein ‘Averbergen’, de Kleistraat en het buitengebied. 

Plan
Op het vervallen Aberson-terrein is ruimte voor totaal 66 woningen, waarvan 20 sociale huurwoningen. Ook komt de doorgaande fietsverbinding tussen de sportvoorziening en de nog te bouwen fietstunnel in het verlengde van de Ter Stegestraat een stuk dichterbij.

Het plan draagt bij aan een passend woningaanbod, een goede landschappelijke inpassing en een kwaliteitsimpuls voor de dorpsrand van Olst.

Plan gepresenteerd aan omwonenden
Op 27 februari 2020 organiseerden Salland Wonen en Nikkels een inloopavond waar het bestemmingsplan werd gepresenteerd voor de nieuwbouw op de huidige ‘Aberson locatie’. Ook de gemeente was vertegenwoordigd op deze avond. 

Bestemmingsplan
Het bestemmingsplan heeft vanaf 28 mei 2020 zes weken ter inzage gelegen. Hierop zijn zes reacties gekomen. Naar aanleiding van deze reacties heeft de gemeente Olst-Wijhe het bestemmingsplan aangepast, zodat het nog beter aansluit op de bestaande stedenbouwkundige en landschappelijke waarden. Deze aangepaste versie is op 18 januari 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. ‘Het bestemmingsplan wordt pas onherroepelijk als er binnen zes weken geen beroep wordt ingesteld bij de Raad van State. 

Belangstelling om te huren? 
U kunt zich niet specifiek voor een nieuwbouwwoning (in dit plan) inschrijven. Deze nieuwbouwwoningen bieden wij net als onze andere huurwoningen aan via het woningaanbod op onze website. 
Denkt u eraan, dat u ingeschreven staat als woningzoekende, om (straks) te kunnen reageren? 

Zodra de huurprijzen en de maximale inkomensgrenzen bekend zijn, plaatsen we dit op deze pagina. Net als de bouw- en verhuurplanning en de tekeningen. 

Kopen?
Heeft u belangstelling voor een koopwoning? Neem dan contact op met bouwbedrijf Nikkels uit Twello. 

Locatie

De locatie ligt in Olst, tussen de Jan Hooglandstraat, het Averbergen en de Kleistraat.