Herontwikkeling Abersonlocatie Olst

Het vervallen 'Aberson-terrein en de aangrenzende gronden krijgt nieuwe invulling. De gemeente Olst-Wijhe, Nikkels Projecten en SallandWonen hebben hiervoor een intentieovereenkomst gesloten.

Weergavetype

Kenmerken

Plaats
Olst
Status
In voorbereiding
Type
Nieuwbouw
Projectnaam
Herontwikkeling Abersonterrein Olst

Contact

Heeft u interesse in een koopwoning? Dan kunt u contact opnemen door een mail te sturen naar ontwikkeling@nikkels.nl.

Herontwikkeling Abersonlocatie in Olst
SallandWonen en Nikkels Projecten zijn gezamenlijk eigenaar van de Abersonlocatie in Olst, het terrein van de voormalige machinefabriek van Aberson. De locatie ligt tussen de Jan Hooglandstraat, het Averbergen en de Kleistraat.

De gemeente Olst-Wijhe heeft eind 2017 besloten om de mogelijkheid voor de bouw van ongeveer 60 woningen op deze locatie te onderzoeken. Begin 2018 is hiervoor een intentieovereenkomst gesloten tussen de gemeente Olst-Wijhe, Nikkels Projecten en SallandWonen.

Bericht 26 september 2019:
Vervallen Abersonterrein in Olst krijgt nieuwe toekomst

Op het vervallen Aberson-terrein is ruimte voor 46 koopwoningen en 20 sociale huurwoningen. Ook komt de doorgaande fietsverbinding tussen de sportvoorziening en de nog te bouwen fietstunnel in het verlengde van de Ter Stegestraat een stuk dichterbij.

Het plan draagt bij aan een passend woningaanbod, een goede landschappelijke inpassing en een kwaliteitsimpuls voor de dorpsrand van Olst.

Gemeente Olst-Wijhe, Nikkels projecten en SallandWonen hebben met elkaar een overeenkomst getekend en werken samen aan de ontwikkeling van het terrein. Er ligt momenteel een stedenbouwkundig plan, waarin in grote lijnen zichtbaar wordt hoe deze woningbouwontwikkeling wordt ingepast tussen de Jan Hooglandstraat, het terrein ‘Averbergen’, de Kleistraat en het buitengebied. 

Bericht 2 april 2020:
Inloopavond voor omwonenden: presentatie van bestemmingsplan Aberson locatie Olst

Op 27 februari organiseerden Salland Wonen en Nikkels een inloopavond waar het bestemmingsplan werd gepresenteerd voor de nieuwbouw op de huidige ‘Aberson locatie’. Ook de gemeente was vertegenwoordigd op deze avond. Het plan bestaat uit de nieuwbouw van in totaal 66 woningen, waarvan 20 sociale huurwoningen.

Bij de drukbezochte avond in het Kulturhus in Olst was georganiseerd voor de direct omwonenden van het plan. Men kon op deze avond het concept bestemmingsplan en enkele referentiebeelden qua woningtypes bekijken. Ook was er ruimte voor het stellen van vragen aan alle aanwezig partijen. Er klonken veelal positieve geluiden over de ontwikkelingen op de voormalig Aberson locatie.

Naar verwachting gaat Nikkels begin 2021 starten met de sloop van de huidige bebouwing, afhankelijk van het verloop van de bestemmingsplanprocedure.

Heeft u belangstelling voor een koopwoning? Neem dan contact op met bouwbedrijf Nikkels uit Twello. 

Bericht 2 mei 2020 in de Stentor: 

 

Locatie

De locatie ligt in Olst, tussen de Jan Hooglandstraat, het Averbergen en de Kleistraat.