Herontwikkeling Abersonlocatie Olst

Het vervallen 'Aberson-terrein' en de aangrenzende gronden krijgen nieuwe invulling. 

Op het terrein van de voormalige machinefabriek van Aberson aan de Jan Hooglandstraat in Olst ontwikkelt Nikkels projecten bv een nieuwbouwplan voor 66 woningen. Het biedt een variatie aan woningtypes waaronder, vrije kavels, half vrijstaande- en rijwoningen. Het nieuwbouwplan draagt bij aan een passend woningaanbod, een goede landschappelijke inpassing en een kwaliteitsimpuls voor de dorpsrand van Olst.

Bij het Averbergen komt ook een Kindcentrum en een doorgaande fietsverbinding tussen de sportvoorziening met een fietstunnel.

Nikkels bouwt hier 20 huurwoningen voor SallandWonen en 46 woningen voor de verkoop.  

Belangstelling om te huren?

U kunt zich niet specifiek voor een nieuwbouwwoning (in dit plan) inschrijven. Deze nieuwbouwwoningen bieden wij net als onze andere huurwoningen aan via het woningaanbod op onze website. Denkt u eraan, dat u ingeschreven staat als woningzoekende, om (straks) te kunnen reageren? Inschrijven doet u hier. 

Zodra de tekeningen en bouw- en verhuurplanning bekend zijn, plaatsen we dit op deze pagina.
Net als de huurprijzen en de maximale inkomensgrenzen.

Heeft u belangstelling voor een koopwoning?

Kijk dan op de website van Nikkels.