Herontwikkeling Abersonlocatie Olst

Gemeente Olst-Wijhe heeft eind 2017 besloten om de mogelijkheid voor de bouw van woningen op deze locatie te onderzoeken. In februari 2019 is hiervoor een intentieovereenkomst gesloten tussen de gemeente Olst-Wijhe, Nikkels Projecten en SallandWonen.

Weergavetype

Kenmerken

Plaats
Olst
Status
In voorbereiding
Type
Nieuwbouw
Projectnaam
Herontwikkeling Abersonterrein Olst

Contact

Heeft u interesse in een koopwoning? Dan kunt u contact opnemen door een mail te sturen naar ontwikkeling@nikkels.nl.

De gemeente Olst-Wijhe, SallandWonen en Nikkels Projecten hebben een intentieovereenkomst gesloten over de herontwikkeling van het Abersonterrein en aangrenzende gronden in Olst.

Deze intentieovereenkomst houdt in dat SallandWonen en Nikkels het oude fabrieksgebouw gaan slopen en circa 62 woningen kunnen realiseren. Twintig woningen worden sociale huurwoningen.

Kwaliteitsimpuls dorpsrand Olst-Oost
Met deze gebiedsontwikkeling wordt een aantal actuele zaken opgepakt die al geruime tijd hoge prioriteit hebben bij de gemeente. Allereerst wordt voorzien in een behoefte aan woningen, zowel voor de vrije sector als voor de sociale huursector. Daarnaast wordt de sloop opgepakt van de oude Abersonfabriek. Deze fabriek heeft een vervallen uitstraling en doet afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit. Tevens worden een aantal noodzakelijke milieu- en bodemsaneringen uitgevoerd. Ook betekent de ontwikkeling een kwaliteitsimpuls voor de dorpsrand van Olst-Oost. De doorgaande fietsverbinding tussen de nog aan te leggen Ter Stege-tunnel onder het spoor door en het sportcluster bij de Hooiberg, wordt door deze gebiedsontwikkeling ook verder mogelijk gemaakt.

Nota van uitgangspunten
De gemeente heeft een nota van uitgangspunten vastgesteld waaraan de gebiedsontwikkeling Aberson/Olst-Oost moet voldoen. Binnenkort gaan SallandWonen en Nikkels weer in gesprek met de omwonenden over de verdere uitwerking van deze ontwikkeling

 

 

Locatie

De locatie ligt in Olst, tussen de Jan Hooglandstraat, het Averbergen en de Kleistraat.