Herontwikkeling Abersonlocatie Olst

Het vervallen 'Aberson-terrein' en de aangrenzende gronden krijgen nieuwe invulling. 
Nikkels projecten bv bouwt hier 20 huurwoningen voor SallandWonen en 46 koopwoningen.

Voor de locatie van de voormalige Abersonfabriek aan de Jan Hooglandstraat in Olst heeft Nikkels plannen gemaakt om 66 woningen te ontwikkelen en te bouwen, waarvan 20 woningen voor SallandWonen. Om dit te kunnen realiseren heeft de gemeente Olst-Wijhe het bestemmingsplan aangepast. Op dit gewijzigde bestemmingsplan is in 2021 bezwaar gemaakt. Op 25 mei wees de Raad van State het bezwaar af. Concreet betekent dit dat Nikkels verder kan met hun plannen: het realiseren van 46 koopwoningen en 20 (sociale) huurwoningen voor SallandWonen.Wethouder Marcel Blind: “Mooi dat Nikkels de plannen op deze toplocatie in onze gemeente voort kan zetten. Zeker in deze tijden van woningtekorten".

Het totale nieuwbouwplan van Nikkels projecten bv
Het biedt een variatie aan woningtypes waaronder, vrije kavels, half vrijstaande- en rijwoningen. Het nieuwbouwplan draagt bij aan een passend woningaanbod, een goede landschappelijke inpassing en een kwaliteitsimpuls voor de dorpsrand van Olst.

Bij het Averbergen komt ook een Kindcentrum en een doorgaande fietsverbinding tussen de sportvoorziening met een fietstunnel.

Planning

  • Slopen: Na de zomervakantie van 2022 is gestart met het slopen van de Abersonfabriek.
    Inmiddels uitgevoerd: Bekijk hier het filmpje van de sloop.
  • Saneren: Eind dit jaar wordt de bodem gesaneerd en begin 2023 gaat het archeologisch onderzoek van start, waarna het terrein bouwrijp wordt gemaakt.
  • Bouwen: Het streven is dat Nikkels in het voorjaar van 2023 start met de bouw van de 20 huurwoningen. Als alles volgens planning verloopt staan medio 2024 de eerste woningen.

Nikkels bouwt voor SallandWonen 20 sociale huurwoningen

Heeft u belangstelling om te huren?

Zodra de nieuwbouwwoningen bijna klaar zijn, bieden bieden we deze net als onze andere huurwoningen aan via het woningaanbod op onze website.
Denkt u eraan, dat u ingeschreven staat als woningzoekende, om (straks) te kunnen reageren? Inschrijven doet u hier.
U kunt zich niet specifiek voor een nieuwbouwwoning in dit plan / per plan inschrijven.

Zodra de tekeningen en bouw- en verhuurplanning bekend zijn, plaatsen we dit op deze pagina.
Net als de huurprijzen en de maximale inkomensgrenzen.

Heeft u belangstelling voor een koopwoning?

Kijk dan op de website van Nikkels.