Bent u niet tevreden over ons?

Bent u niet tevreden over onze dienstverlening, dan horen wij dat graag. Zo kunnen wij onze dienstverlening (blijven) verbeteren.

Meld het éérst aan ons

Onze dienstverlening is erg breed. Bent u niet tevreden? Meldt de klacht dan eerst bij ons. Dan zoeken we samen naar een oplossing. Dat kan gaan over allerlei onderwerpen, zoals

  • Wijze van handelen door SallandWonen
  • Een medewerker van SallandWonen
  • Een ingehuurd bedrijf door SallandWonen
  • Klachten over (de hoogte van) de huurprijs of servicekosten.

Niet tevreden?

Meld dit eerst bij ons. Dit kunt u direct doen via de 'direct regelenknop: Niet tevreden .

Compliment

Bent u wel tevreden over ons? Dan horen wij dat natuurlijk ook graag!

Procedure voor de behandeling van uw melding

De behandeling van klachten over de dienstverlening van SallandWonen hebben we vastgelegd in een procedure. In het stappenplan hieronder leest u precies hoe het werkt.

  1. Meld uw klacht zo snel mogelijk nadat de ontevredenheid is ontstaan bij SallandWonen. Vaak helpt het als u uw klacht bespreekt met de medewerker die erbij betrokken is. De medewerker kan dan misschien al direct het probleem oplossen. U kunt uw melding telefonisch bespreken met de betrokken medewerker of een afspraak maken.
  2. Is het niet mogelijk om uw ontevredenheid met de medewerker te bespreken of komt u er samen niet uit, dan kunt u uw melding direct regelen op onze website, via de ‘direct-regelenknop Niet Tevreden?’  Of schriftelijk indienen bij de SallandWonen.
  3. Elke melding van ontevredenheid registreren wij. Binnen 7 dagen nadat wij uw melding hebben ontvangen, krijgt u van ons een ontvangstbevestiging. Daarin informeren wij u tevens wie uw melding in behandeling heeft en binnen welke termijn u een reactie van ons mag verwachten.
  4. SallandWonen onderzoekt wat er aan de hand is, hoe de ontevredenheid is ontstaan en welke oplossing nodig is. Het kan zijn dat u bij ons op kantoor wordt uitgenodigd voor een gesprek waarin u uw melding kunt toelichten. Als u dat wilt, kan ook de leidinggevende van de betrokken medewerker bij dat gesprek aanwezig zijn.
  5. Als het onderzoek klaar is, ontvangt u van ons bericht. Wordt u in het gelijk gesteld dan zal SallandWonen haar best doen om het probleem naar tevredenheid op te lossen.

_________________________________________________________________________________________________________

Hebben we samen geen oplossing gevonden?

Dan kunt u naar de Klachtenadviescommissie.

Hebben wij uw ingediende klacht niet naar tevredenheid behandeld? Of hebben wij niet binnen zes weken gereageerd op uw melding? Of wilt u uw melding verder laten beoordelen? Dan kan dat.
U kunt hiervoor terecht bij de Klachtenadviescommissie.

Klacht indienen bij de klachtenadviescommissie

Wilt u uw klacht voorleggen aan de klachtenadviescommissie? Vult u dan dit formulier in en mail dit naar info@klachtenadviescommissieregiozwolle.nl.

Ook kunt u een brief sturen naar
Secretariaat klachtenadviescommissie
P/a Secretary Solutions
Dorpsstraat 24A
7451 BV  HOLTEN
E-mail: info@klachtenadviescommissieregiozwolle.nl

Het secretariaat van de klachtenadviescommissie wordt gevoerd door Secretary Solutions uit Holten.
Deze onafhankelijke klachtencommissie bekijkt uw melding en brengt vervolgens advies uit. 

In de folder: Bent u niet tevreden? Naar de klachtenadviescommissie' leest u meer over de werkwijze van de Klachtenadviescommissie.

Welke meldingen vallen niet onder de Klachtenadviescommissie?

Deze procedure is niet bedoeld voor overlast in de buurt, klachten over uw buren, onderhoudsklachten, klachten over de toewijzing van woningen of het toekennen van urgentie en klachten over (de hoogte van) de huurprijs. Daar zijn andere procedures voor. Hieronder leest u wat u bij deze klachten kunt doen.

Overlastklachten
Met klachten over uw buurt/buren kunt u contact opnemen met één van onze woonconsulenten van de afdeling Wonen of direct regelen op onze website via de ‘direct-regelenknop Overlast melden.

Klachten over onderhoud in en om de woning
Onderhoudsklachten kunt u als reparatieverzoek doorgeven op onze website, via de 'direct-regelenknop Reparatieverzoek’. Welke reparaties  hieronder vallen leest u in de de folder 'OnderhoudsABC voor huurder.

Bent u niet tevreden over de uitvoering of afhandeling van uw reparatieverzoek of overlastmelding, dan horen wij dat wel graag van u.

Klachten over het woningtoewijzingsysteem
Klachten over de woonruimteverdeling of toewijzing van woningen en het toekennen van urgentie kunt u direct bij de Klachtenadviescommissie indienen via het formulier ‘Klacht indienen bij de klachtenadviescommissie’ op onze website.

Klachten over (de hoogte van) de huurprijs
Meld het eerst aan ons! Komen we er samen niet uit? Dan verwijzen we u naar de Huurcommissie. De Huurcommissie is een landelijke onafhankelijke overheidsorganisatie die uitspraak doet in geschillen tussen huurder en verhuurder over huurprijzen, onderhoudsgebreken en servicekosten van woonruimte. Informatie over de Huurcommissie kunt u vinden op hun website.

Klachten over maatregelen van de overheid of andere instanties vallen niet onder onze klachtenprocedure. 

Meer informatie over de onafhankelijke Klachtenadviescommissie

Lees hier wie de Klachtenadviescommissie is, wat haar doel en taak is.