Nieuwbouw in Olst - plan Olstergaard

In Olst wordt een ecologische wijk gebouwd: Olstergaard. Het is niet zomaar een wijk, het is een wijk voor de toekomst die met toekomstige bewoners en omwonenden wordt ontwikkeld. Een wijk, waar volop aandacht is voor leven met aandacht voor het klimaat, de natuur, samen leven en de gezondheid van de nieuwe bewoners, kopers en huurder. De nieuwe wijk biedt ruimte voor 73 woningen waarvan SallandWonen 13 huurwoningen bouwt. 

Niet zomaar een wijk 
Olstergaard ligt aan de voet van de IJssel in Olst. Het omliggende landschap kent een rijke geschiedenis met fruitteelt.  Op een voormalige akker van ongeveer 3,5 hectare is samen met toekomstige bewoners een stedenbouwkundig plan ontworpen met veel aandacht voor natuurinclusiviteit. De woonsferen vormen de basis voor de spelregels die zijn opgesteld voor Olstergaard. Die gaan in op natuurinclusiviteit, circulariteit, ruimtelijke kwaliteit, klimaatbestendigheid en duurzaamheid van de buurt. Zo wordt afgesproken dat woningen energieneutraal worden gebouwd en er geen pesticiden worden gebruikt, maar bijvoorbeeld ook waar nestgelegenheid moet worden ingebouwd voor onder andere gierzwaluwen.
Met de spelregels is de algemene kwaliteit van Olstergaard bewaakt. Uiteraard zijn deze spelregels ook continu voorgelegd aan de toekomstige bewoners. Samen met hen is gezocht naar gedeelde ambities en naar dat wat nodig is om deze ambities te realiseren. De toekomstige bewoners hebben de wijk, samen met een (landschaps)architect, ecoloog en projectteam van de gemeente vormgegeven.
Zo is  ‘autoluw’, de lage parkeernorm en een grotere (groene) ruimte tussen de woningen, naar de wens van de bewoners.  De bewoners die vanaf de start meededen, kregen er een optie op kavel of huurwoning voor terug.

Lees meer over het plangebied Olstergaard op de website van de gemeente Olst-Wijhe.
en bekijk de bladerbare brochure van het ontwikkelingsplan Olstergaard.

13 huurwoningen SallandWonen
Drie kavels (10, 29 en 31) zijn bestemd voor 13  sociale huurwoningen van SallandWonen. De woningen in deze nieuwe unieke wijk dragen bij aan de afspraken die SallandWonen, de huurdersverenigingen en de gemeente Olst-Wijhe hebben gemaakt. 

Planontwikkeling huurwoningen SallandWonen
Wij zijn op dit moment concreet bezig met het  bouwen en ontwikkelen van de sociale huurwoningen in het gebied. Deze woningen worden, verdeeld over drie woonkavels (10,29 en 31)  in het plan gebouwd.
Alle sociale huurwoningen zullen gericht zijn op 1- en 2 persoonshuishoudens en passen bij het bestemmings- en beeldkwaliteitsplan, dat bij Olstergaard hoort.

Kavel 10: de woningen zijn klaar en verhuurd!
Op kavel 10 (Notarisappel)  zijn 4(zo duurzaam en circulair mogelijk buitengewoonthuiswoningen gebouwd.  De buitengewoonthuiswoning is een compacte woning die geschikt is voor jong en oud. De woningen zijn in het voorjaar van 2022  allemaal verhuurd.    

We bouwen en gaan verder met 9 unieke en duurzame sociale huurwoningen op kavel 29 en 31
Op deze twee kavels in dit gebied komen 9 bijzondere huurwoningen gemaakt door een bedrijf uit de regio en dat maakt de woningen nog duurzamer. SallandWonen heeft meerdere bedrijven gevraagd om een ontwerp te maken en dat ontwerp dan ook zelf te bouwen. Hierbij hebben we de lat hoog gelegd op het gebied van duurzaam, circulair en natuur inclusief bouwen. Tala uit Broekland heeft het winnende ontwerp gemaakt.  We zijn blij de woningen te bouwen met Tala uit Broekland. Zij bieden een volledig duurzame woning aan die grotendeels circulair gebouwd is en CO2 neutraal is. Tala past dus perfect bij dit project en het project past precies bij Tala. Hierdoor ontstaat een unieke kans om samen mooie en duurzame woningen te bouwen.
Omdat de wijk met de toekomstige bewoners wordt gemaakt, is de bewonersgroep Olstergaard ook betrokken geweest bij de beoordeling van deze uitvraag. Het is de bedoeling dat de huurders en kopers in deze wijk invulling geven aan natuur inclusief leven. 

De 5 woningen van kavel 29 zijn inmiddels verhuurd.
Vanaf 22 mei bieden we de woningen van kavel 31 te huur aan op onze website en facebookpagina. 

Denkt u eraan dat u inschreven staat als  woningzoekende, om (straks) te kunnen reageren?

  • De woningen zijn geschikt voor kleine huishoudens
  • Er is geen erfafscheiding aanwezig
  • In Olstergaard zijn autoluwe straten 
  • De huurprijs ligt tussen de 610 en 650 euro per maand 
  • De inkomensgrens is 48.625 euro

Wat maakt deze woningen zo bijzonder?

  • De woningen bestaan voor driekwart uit natuurlijke, lichte materialen zoals fijnspar, vlas en bamboe. Doordat er met massief hout en andere natuurlijke materialen wordt gewerkt worden er langdurig grote hoeveelheden CO2
  • Er is veel aandacht voor het leefklimaat van insecten en vogels, ondersteund door meerdere lagen beplanting. 
  • In de woningen worden verschillende hergebruikte materialen toegepast. Zo zijn de kozijnen van gerecyclede kunststof kozijnen gemaakt.
  • De woningen worden gebouwd volgens een droogbouwmethode wat betekent dat alle verbindingen in de woningen geschroefd of genageld zijn. Op die manier zijn de woningen in de toekomst makkelijk uit elkaar te halen en te hergebruiken.
  • De productielocatie van Tala ligt 9 km van Olstergaard. Daar worden de woningen in de fabriek gemaakt. Er is dus nauwelijks een bouwplaats nodig. Daarna worden de modules over zeer korte afstand naar Olstergaard getransporteerd. Dat scheelt ook tijdens de bouw veel CO2-uitstoot.

De bouw is gestart!

 

De eerste proefwoningen in de maak in de fabriek van Tala


Locatie
Het plangebied Olstergaard ligt tussen de Jan Schamhartstraat en Vink.