Nieuwbouw in Olst - plan Olstergaard

Gemeente Olst-Wijhe ontwikkelt aan de zuidzijde van Olst het woningbouwplan Olstergaard. Het wordt een uniek toekomstbestendig woongebied, waarin een natuurinclusief ontwerp, circulair bouwen en tal van duurzaamheidsmaatregelen centraal staan. Het woningbouwplan biedt ruimte voor circa 60 bouwkavels en ruimte voor 14 huishoudens om een woning te huren.

Plangebied
Het plangebied Olstergaard ligt tussen de Jan Schamhartstraat en Vink en is 3,5 hectare. In het plan zijn 75 kavels ingetekend. Circa 60 kavels zijn voor de verkoop. De toekomstige bewoners kunnen hier, binnen de spelregels van de Olstergaard, zelf bepalen hoe hun woning er uit komt te zien.

14 Huurwoningen
Drie woonvelden met circa veertien kavels zijn bestemd voor sociale huurwoningen van SallandWonen. De 14 woningen in deze nieuwe unieke wijk dragen bij aan de afspraken die SallandWonen, de huurdersverenigingen en de gemeente Olst-Wijhe hebben gemaakt. Waarbij we ook in 2019 samen richting geven aan goed wonen in Salland. Hierbij wordt ingezet op nieuwbouw van sociale huurwoningen.

Lees meer over het plangebied Olstergaard op de website van de gemeente Olst-Wijhe.
en bekijk de bladerbare brochure van het ontwikkelingsplan Olstergaard.

Gemeente Olst-Wijhe heeft in oktober 2019 is het definitieve plan voor de duurzame wijk Olstergaard gepresenteerd. 
(zie onderstaande foto’s). 

Bestemmingsplan
Het bestemmingsplan is door de Gemeenteraad goedgekeurd en heeft tot eind oktober ter inzage gelegen. Er zijn geen bezwaren ingediend en dat betekent dat deze procedure nu onherroepelijk is.

Planontwikkeling
Wij zijn op dit moment concreet bezig met het maken van plannen voor en -tekeningen van de sociale huurwoningen in het gebied. Deze woningen worden, verdeeld over drie woonkavels (10,29 en 31)  in het plan gebouwd.

Alle sociale huurwoningen zullen gericht zijn op 1- en 2 persoonshuishoudens en passen bij het bestemmings- en beeldkwaliteitsplan, dat bij Olstergaard hoort.

Ons plan is om op kavel 10 elk geval vijf zo duurzaam en circulair mogelijk buitengewoonthuiswoningen te gaan bouwen. De buitengewoonthuiswoning is een compacte woning die geschikt is voor jong en oud.

Op kavel 29 en 31 zijn wij nog bezig met de voorbereidingen voor een plan.  

Planning
De gemeente is bezit met het bouwrijp maken van de grond. Dat betekent dat er vanaf 15 augustus 2021 gestart kan worden met bouwen. 


Het plangebied Olstergaard - (bron: 2019 okt. presentatie gemeente O-W.) 

De Kavelverdeling Olstergaard Olst  (bron: 2019 okt. presentatie gemeente O-W) 
Met in het midden een gezamenlijk wonenproject van acht appartementen, rechtsonder een zone met circa tien tiny houses en rechts in het middel een centrale parkeerplaats met zonnepanelen.

Vogelvlucht inpressie van de wijk Olstergaard - (bron: 2019 okt. presentatie gemeente O-W) 

Locatie

Het plangebied Olstergaard ligt tussen de Jan Schamhartstraat en Vink.